A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Statii Totale - Statii totale Leica, Zeiss RecElta, Second hand - Axel Grup

Conditii de Garantie

International Warranty

Garantie nationala  & internationala limitata

GARANTIE EXPRESA PENTRU ECHIPAMENTE HARDWARE DE TIP INSTRUMENTE DE MASURA TOPO, STATII TOTALE, ECHIPAMENTE GPS GNSS

Axel Grup SRL (“Axel Grup”), garanteaza utilizatorului initial (“Clientul”) faptul ca acest “Produs”

este fara defecte din punct de vedere al calitatii executiei si al materialelor, în conditii de utilizare normala, pentru o perioada generala de un (1) an,  cu exceptia cazului în care o asemenea perioada de garantie a fost extinsa de Axel Grup la 2 ani si cu conditia ca toate instructiunile de functionare si întretinere sa fie respectate cu strictete, în special în cazul unei utilizari/aplicatii continue si/sau în conditii de utilizare extreme a Produsului. Perioada de garantie începe de la data dovedita a achizitionarii (sau, daca este cazul, data livrarii sau data procesului verbal de receptie). Unica obligatie a Axel Grup conform acestei garantii exprese va fi, la optiunea si pe cheltuiala proprie a Axel Grup, de a înlocui sau repara Produsul sau subansamble ale acestuia, sau de a înapoia pretul platit  pentru achizitionarea Produsului. Axel Grup garanteaza orice Produs sau subansamblu reparat sau înlocuit, pentru o perioada de nouazeci (90) zile de la expediere sau pâna la terminarea perioadei initiale de garantie, oricare din ele este mai lunga. Toate Produsele sau subansamblele care sunt înlocuite devin proprietate a Axel Grup. Aceasta garantie expresa nu acopera nici consumabilele, cum ar fi reflectoare, becuri si sigurante, si nici produse ale tertilor.

GARANTIE EXPRESA PENTRU SOFTWARE. Pentru “System Software” (definit ca software de operare si/sau firmware necesar pentru pornirea si functionarea Produsului), toate prevederile continute în aceasta Garantie internationala limitata se aplica la fel ca si pentru hardware. Cu privire la "Application Software” (definit ca software preinstalat sau software integrat încarcabil si/sau software pentru aplicatii de birou sau pentru PC pentru operatii specifice ale Produsului si/sau datelor), prevederile cu privire la garantie continute aici nu se aplica. Pentru mai multe informatii cu privire la domeniul de aplicare al garantiei pentru “Application Software”, va rugam sa consultati Contractul de licenta al software-ului corespondent.

BENEFICIEREA DE SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANTIE.

Clientul trebuie sa contacteze pe Axel Grup sau, Centrul de service indicat de Axel Grup, în perioada de garantie corespunzatoare, pentru a obtine autorizarea de service în garantie. Sunt necesare dovada datata a cumpararii initiale de la Axel Grup, sau de la distribuitorul sau autorizat, precum si o descriere a defectiunii. Axel Grup nu este responsabila pentru Produse sau subansamble primite fara o autorizare de service în garantie.

Produsele reparate sau înlocuite vor fi expediate Clientului pe cheltuiala Axel Grup. Produsul sau subansamblul reparat va fi expediat cât de curând posibil, într-un interval de timp rezonabil. Axel Grup nu este responsabila pentru nici un fel de deteriorare survenita pe durata acestei expedieri. Axel Grup va decide, dupa cum considera de cuviinta, asupra locului în care se efectueaza reparatia în perioada de garantie. Pentru Produsele care formeaza un subansamblu al unei instalatii fixe, un asemenea loc va fi locul de montare al unei asemenea instalatii, si Axel Grup va avea dreptul de a solicita plata pentru costurile suplimentare ale unor asemenea servicii în perioada de garantie daca locul de montare al Produsului este altul decât cel unde a fost initial instalat sau expediat Produsul.

GARANTIE EXCLUSIVA. Singurul remediu al Clientului în cazul încalcarii garantiei, o reprezinta garantia expresa. Garantia mai sus mentionata este exclusiva si tine locul tuturor celorlalte garantii, reglementari sau conditii, exprese sau implicite, fie în fapt, fie ca rezultat al unei legi, inclusiv garantii, termeni sau conditii de comercializare, potrivire pentru un anumit scop, calitate satisfacatoare si respectarea drepturilor unor terte persoane, excluzându-se în mod expres toate acestea.

Axel Grup nu raspunde daca presupusul defect sau disfunctionalitate a avut drept cauza utilizarea necorespunzatoare de catre Client sau oricare alta persoana, precum si neglijenta, instalarea necorespunzatoare,forta majora*, încercarile neautorizate de a deschide, repara sau modifica Produsul,proiectare defectuoasa din fabrica, întretinerea neadecvata, nerespectarea instructiunilor de functionare, încarcarea sau solicitarea excesiva, uzura normala, sau orice alta cauza înafara domeniului de utilizare normala a Produsului, ca urmare a unui accident, incendiu sau alte cauze care nu se datoreaza si nu pot fi atribuite lui Axel Grup.

Aceasta garantie nu acopera deteriorarea fizica a Produsului sau defectiunile rezultate din utilizarea Produsului împreuna cu orice fel de echipament ajutator sau periferic.

*Axel Grup nu raspunde daca presupusul defect sau disfunctionalitate a aparut cauzat de un eveniment tip "forta majora"

 Răspunderea civilă ,Cauze exoneratoare de răspundere ,Art. 1351 ,Forţa majoră şi cazul fortuit

(1) Dacă legea nu prevede altfel sau părţile nu convin contrariul, răspunderea este înlăturată atunci când prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit.

(2) Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.

(3) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

LIMITAREA RASPUNDERII.

Axel Grup exclude de asemenea, în limitele permise de lege, orice raspundere contractuala sau delictuala (incluzând neglijenta), pentru daune de orice fel, incidentale, subsidiare, indirecte, speciale, sau stabilite pe cale judiciara (“punitive damages”), sau costul procurarii de produse inlocuitoare de catre Client, sau pentru pierderea de venituri sau profituri, pierderea unor afaceri, a unor informatii sau date, sau alte pierderi informationale si financiare ce decurg din sau ca o consecinta a vânzarii, instalarii, întretinerii, utilizarii, functionarii, deteriorarii sau opririi functionarii acestui Produs, chiar daca Axel Grup sau distribuitorii sai au fost informati despre posibilitatea aparitiei unor asemenea daune, si limiteaza raspunderea sa la înlocuirea, repararea sau returnarea banilor platiti pentru achizitionare, dupa cum considera de cuviinta Axel Grup.

Axel Grup nu raspunde pentru dunele care afecteaza Produsul din urmatoarele cauze : erori de manipulare , exploatare,lipsa de indemanare,neglijenta ,supra tensiune, inductie electro-magnetica, scurt circuit, incendiu, fulger,explozia acumulatorului, apa, umiditate, inundatie, sabotaj, rea intentie a unei terte parti, vandalism, forta majora,

LIMITARE. În cazul în care o instanta nu permite excluderea integrala sau limitarea garantiilor implicite, sau limitarea daunelor incidentale sau subsidiare pentru anumite produse livrate consumatorilor, sau limitarea raspunderii pentru vatamari corporale, asemenea garantii si raspunderi implicite vor fi limitate la durata de aplicare a garantiei exprese.

LEGEA APLICABILA SI LOCUL DE JURISDICTIE. Aceasta Garantie limitata este guvernata de legile din Romania , exceptând Conventia Natiunilor Unite cu privire la vânzarea internationala de bunuri (United Nations Convention on the International Sale of Goods) din data de 11 aprilie 1980. Locul de jurisdictie va fi la sediul înregistrat al Axel Grup din Alexandria , Romania. Axel Grup, dupa cum considera de cuviinta, are de asemenea dreptul de a sesizainstantele judecatoresti competente de la locul de desfasurare a afacerilor Clientului sau locul unde acesta îsi are domiciliul. Prin aceasta Garantie limitata, Axel Grup acorda Clientului drepturi legale specifice, care nu restrâng nici un fel drepturile conferite de legea consumatorilor.

 


Documente utile